Belangrijkste conclusies

  • Terwijl het medialandschap steeds verder versnipperd raakt, blijft Out of Home in staat een massapubliek te bereiken.
  • Consumenten zijn positief over merken die interactie stimuleren.
  • Interactiviteit kent vele vormen maar met name smart devices ontsluiten het potentieel van interactiviteit met Out of Home.
  • De mensen zijn positief over een toekomst waarin technologie de drijvende kracht is, een toekomst die ook het machtsevenwicht beïnvloedt. Het traditionele ‘push advertising’-model verandert en consumenten krijgen de mogelijkheid om ‘mee te doen’.
  • Jongeren zien het potentieel van mobiele technologie sneller.
  • MAAR consumenten willen in ruil voor de inspanning die voor interactie nodig is iets dat voor hen van waarde is.
  • De huidige mogelijkheden tot interactie zijn niet erg bekend en er wordt weinig gebruik van gemaakt – consumenten zien de technologie als ondergeschikt aan de kernpropositie en/of incentive.
  • Social media en OOH vullen elkaar steeds meer aan – OOH is uitstekend geschikt om mond-tot-mondreclame te stimuleren / merkambassadeurs te creëren.
Naast de pan-Europese inzichten beschikken wij ook over diepte-informatie voor elk van de landen die in het onderzoek betrokken zijn.